Piotr Adamczyk
TEATR IMKA
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
Damian Aleksander
ul.Chełmska 21
bud.5 pok.503
00-732 Warszawa

TEATR MUZYCZNY ROMA
Organizatorem Teatru Muzycznego Roma jest Miasto Stołeczne Warszawa
00-695 Warszawa
ul.Nowogrodzka 49

Alan Andersz
HighSpot
Rozbrat 44a
00-419 Warszawa

Andrzej Andrzejewski
Agencja Aktorska GUDEJKO
ul. Chełmska 21, bud. 5, pok. 709
00-724 Warszawa

Katarzyna Ankudowicz
Agencja Bumerang
ul. Kuropatwy 28E
02-892 Warszawa

Tamara Arciuch
JUNIKA TALENTS, Agencja Artystyczna
Ul.Fabryczna 26 m.4
00-446 Warszawa

Violetta Arlak
Agencja Skene
ul. Chełmska 21 budynek 5, piętro II
00-725 Warszawa