Cezary Pazura
http://www.cezarypazura.pl/kontakt/

 
Marcin Perchuć
Agencja Bumerang
ul. Kuropatwy 28E
02-892 Warszawa

Krzysztof Pieczyński
Coolkeyplay
ul. Biały Kamień 2/U7
02-593 Warszawa

Piotr Polk
Agencja Aktorska Passa
ul. Chełmska 21
00-724 Warszawa

Jacek Poniedziałek
Teatr Nowy
ul. Madalińskiego 10/16,
02-513 Warszawa

Małgorzata Pieczyńska
„Za” agencja aktorów i realizatorów filmowych
ul. Chełmska 21
bud. 3, lok. 202
00-724 Warszawa

Monika Pikuła
Teatr Współczesny
ul. Mokotowska 13
00-640 Warszawa

Agnieszka Pilaszewska
Teatr Współczesny
ul. Mokotowska 13
00-640 Warszawa

Julia Pogrebińska
„Za” agencja aktorów i realizatorów filmowych
ul. Chełmska 21
bud. 3, lok. 202
00-724 Warszawa

Aleksandra Popławska
Knock Knock Aktors
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
ul. Chełmska 19/21
Budynek „Lipsk”
IV piętro, pokój 405

Magdalena Popławska
Teatr Nowy
ul. Madalińskiego 10/16,
02-513 Warszawa

Knock Knock Aktors
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
ul. Chełmska 19/21
Budynek „Lipsk”
IV piętro, pokój 405

Małgorzata Potocka
Agencja PASSA
ul. Chełmska 21
00-724 Warszawa
Kinga Preis
L. Gwiazdy
ul. Chełmska 19/21
bud. „LIPSK”, pokój 400
00-724 Warszawa